1 લાખ સુધીની લોન, વ્યાજ નહીં, ગેરંટી નહીં: મહિલાઓ, આ તક જવા ન દેતા! – Business Loans in Gujarat

Business Loans in Gujarat

Business Loans in Gujarat: ગુજરાતની મહિલાઓ માટે મોટા સમાચાર! રાજ્ય સરકારે મુખ્યમંત્રી મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના (MMUY)ની જાહેરાત કરી છે. આ યોજના હેઠળ, મહિલા ઉદ્યોગ સાહસિકોને 1 લાખ રૂપિયા સુધીની વ્યાજમુક્ત લોન આપવામાં આવશે. આ લોન કોઈપણ પ્રકારની સિક્યોરિટી વિના મળશે, જે મહિલાઓ માટે એક મોટી રાહત છે. વ્યાજમુક્ત લોન | Business Loans in Gujarat MMUY … Read more