ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ વગર લાયસન્સ? જાણો સરકારનું શું કહેવું છે – Driving Licence Latest News

Driving Licence Latest News: હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાયેલી અફવાઓથી વિપરીત, કેન્દ્ર સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટે ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ હજુ પણ ફરજિયાત છે. જો તમે પણ આવી કોઈ અફવા સાંભળી છે, તો આ લેખ ખાસ તમારા માટે છે. વાંચો અને જાણો ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટેના નિયમોમાં શું છે નવીનતમ અપડેટ.

Driving Licence Latest News

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

કેન્દ્ર સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે માન્ય ડ્રાઇવિંગ તાલીમ શાળાઓમાં તાલીમ લેનારાઓને ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટમાંથી કોઈ મુક્તિ મળશે નહીં. અગાઉના કેટલાક અહેવાલોમાં ખોટી રીતે દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટે અરજદારોને હવે RTOમાં ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ આપવાની જરૂર નહીં પડે, પરંતુ આ વાત સંપૂર્ણપણે ખોટી છે.

નિયમોમાં કોઈ ફેરફાર નહીં:

રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ અને હાઈવે મંત્રાલયે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે 1 જૂનથી ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટેના નિયમોમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. મોટર વાહન (MV) અધિનિયમ, 1988 હેઠળ ડ્રાઇવિંગ શાળાઓ માટે લાયસન્સ અને નિયમનની જોગવાઈ છે. આ શાળાઓ સફળ તાલીમ પૂર્ણ કર્યા પછી પ્રમાણપત્ર આપે છે, પરંતુ આ પ્રમાણપત્ર ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટની જરૂરિયાત દૂર કરતું નથી. ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ જારી કરવાની સત્તા લાયસન્સિંગ ઓથોરિટી પાસે જ રહેશે.

ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટનું મહત્વ:

ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ એ એક મહત્વપૂર્ણ પ્રક્રિયા છે જે ખાતરી કરે છે કે તમે સુરક્ષિત અને કાયદાના આધારે વાહન ચલાવી શકો છો. આ પરીક્ષામાં સામાન્ય રીતે રસ્તાના નિયમો અને સંકેતોનું જ્ઞાન ચકાસતી લેખિત પરીક્ષા અને ડ્રાઇવિંગ કુશળતાનું મૂલ્યાંકન કરતી પ્રેક્ટિકલ ટેસ્ટનો સમાવેશ થાય છે.

નિષ્કર્ષ:

જો તમે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મેળવવા માંગતા હો, તો ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ પાસ કરવી ફરજિયાત છે. માન્ય ડ્રાઇવિંગ શાળામાંથી તાલીમ લેવા છતાં પણ, આ ટેસ્ટ આપવી પડશે. ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ રસ્તા પર સુરક્ષા જાળવવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે, અને તે ખાતરી કરે છે કે ફક્ત લાયક ડ્રાઇવરોને જ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મળે છે.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Read More:

Related Post: business idea

Leave a Comment