તમારું 10મા કે 12માનું પરિણામ જાણો માત્ર એક WhatsApp મેસેજમાં જુઓ! – GSEB Result Whatsapp Link 2024

GSEB Result Whatsapp Link 2024: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (GSEB) દ્વારા ધોરણ 10 અને 12 ના પરિણામો જાહેર થયા પછી, વિદ્યાર્થીઓ તેમના પરિણામો ચકાસવા માટે વિવિધ રીતોનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

આ વર્ષે, GSEB એ WhatsApp દ્વારા પરિણામો ચકાસવાની સુવિધા પણ શરૂ કરી છે. આ વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ કરીને ઉપયોગી છે જેમની પાસે ઇન્ટરનેટ કનેક્શન અથવા કમ્પ્યુટર નથી.

WhatsApp દ્વારા ધોરણ 10 અને 12 ના પરિણામ તપાસવા માટેની રીત (GSEB Result Whatsapp Link 2024):

  1. તમારા ફોનમાં WhatsApp ખોલો.
  2. +916357300971 આ નંબર પર મેસેજ મોકલો.
  3. તમારા મેસેજમાં તમારો ધોરણ 10 અથવા 12 ની સીટ નંબર ટાઇપ કરો.
  4. “રિઝલ્ટ” શબ્દ મોકલો.
  5. તમને થોડીવારમાં તમારા પરિણામનો મેસેજ મળશે.

WhatsApp દ્વારા પરિણામ તપાસવાના ફાયદા:

  • આ એક સરળ અને ઝડપી પ્રક્રિયા છે.
  • આ માટે ઇન્ટરનેટ કનેક્શનની જરૂર નથી.
  • આ વિદ્યાર્થીઓ માટે મફત છે.

અન્ય રીતો દ્વારા GSEB ધોરણ 10 અને 12 ના પરિણામ તપાસો:

નોંધ:

  • WhatsApp દ્વારા પરિણામ તપાસવા માટે, તમારે તમારા ફોન નંબર સાથે GSEB માં રજીસ્ટર થયેલ હોવું જરૂરી છે.
  • જો તમને તમારા પરિણામ મેળવવામાં કોઈ મુશ્કેલી આવે, તો તમે GSEB ની હેલ્પલાઇનનો સંપર્ક કરી શકો છો: 1800-233-5500.

Read More:

3 thoughts on “તમારું 10મા કે 12માનું પરિણામ જાણો માત્ર એક WhatsApp મેસેજમાં જુઓ! – GSEB Result Whatsapp Link 2024”

Leave a Comment