ટિકિટ બુકિંગની ઝંઝટ પૂરી થઈ! IRCTCનું નવું AI ટૂલ તમને મદદ કરશે – IRCTC New AI Tool

IRCTC New AI Tool: IRCTC એ ભારતીય રેલ્વેની ટિકિટ બુકિંગ માટે જાણીતી સંસ્થા છે. ટિકિટ બુકિંગ અને કેન્સેલેશન માટે લાંબી લાઇનોમાં ઊભા રહેવાની અને ફોન પર કલાકો સુધી રાહ જોવાની ટેન્શન હવે ભૂતકાળ બની ગઈ છે. IRCTC દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ AI ટૂલ ‘AskDISHA’ ટિકિટ બુકિંગ અને કેન્સેલેશન સહિત અનેક કાર્યોને સરળ બનાવે છે.

AskDISHA શું છે? | IRCTC New AI Tool

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

AskDISHA એ IRCTCનું AI-આધારિત ટૂલ છે જે ટિકિટ બુકિંગ, PNR સ્ટેટસ ચકાસણી, ટ્રેન શેડ્યૂલ અને રેલ્વે સંબંધિત માહિતી મેળવવા માટે મદદ કરે છે. આ ટૂલ ગુજરાતી સહિત 12 ભારતીય ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે.

AskDISHA કેવી રીતે કાર્ય કરે છે?

IRCTC New AI Tool ‘AskDISHA’ નો ઉપયોગ કરવા માટે, તમારે ફક્ત IRCTC AI એપ ડાઉનલોડકરવાની જરૂર છે. ઍપ ખોલ્યા પછી, તમારે ‘AskDISHA’ પર ક્લિક કરવાનું છે અને તમારી પસંદગીની ભાષા પસંદ કરવાની છે. ત્યારબાદ, તમે ટિકિટ બુકિંગ, ટિકિટ કેન્સેલેશન, PNR સ્ટેટસ ચકાસણી, ટ્રેન શેડ્યૂલ, રેલ્વે સંબંધિત માહિતી મેળવવા માટે બોલી શકો છો.

Read More: RBI Bank News: આ બંને બેંકોના મર્જરથી તમારા બેંક ખાતાને અસર થશે?

AskDISHAના ફાયદા:

  • ટિકિટ બુકિંગ અને કેન્સેલેશન માટે લાંબી લાઇનોમાં ઊભા રહેવાની જરૂર નથી.
  • ફોન પર કલાકો સુધી રાહ જોવાની જરૂર નથી.
  • ટિકિટ બુકિંગ અને કેન્સેલેશન ઝડપી અને સરળ બને છે.
  • ગુજરાતી સહિત 12 ભારતીય ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ.

AskDISHAનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો:

  1. IRCTC AI એપ ડાઉનલોડ  કરો.
  2. ઍપ ખોલો અને ‘AskDISHA’ પર ક્લિક કરો.
  3. તમારી પસંદગીની ભાષા પસંદ કરો.
  4. ટિકિટ બુકિંગ, ટિકિટ કેન્સેલેશન, PNR સ્ટેટસ ચકાસણી, ટ્રેન શેડ્યૂલ, રેલ્વે સંબંધિત માહિતી મેળવવા માટે બોલો.

નિષ્કર્ષ: IRCTC New AI Tool

IRCTCનું AskDISHA AI ટૂલ ટિકિટ બુકિંગ અને કેન્સેલેશન સહિત અનેક કાર્યોને સરળ બનાવે છે. ગુજરાતી સહિત 12 ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ, આ ટૂલ ટ્રેન મુસાફરીને વધુ સુવિધાઓ આપે છે.

Read More:

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Comment