નવોદય વિદ્યાલય પરિણામ 2024: નવોદય વિદ્યાલયના 6 ધોરણ અને 9 નું પરિણામ અહીં તપાસો – Navodaya Result 2024

Navodaya Result 2024: નવોદય વિદ્યાલય સમિતિ (NVS) દ્વારા જવાહર નવોદય વિદ્યાલય સેલેક્શન ટેસ્ટ (JNVST) 2024 ની પરિણામો જાહેર કરવાની તારીખ નજીક આવી રહી છે. ધોરણ 6 અને 9 માટેની પરીક્ષાઓ 2023 ના અંતે અને 2024 ના પ્રારંભમાં યોજાઈ હતી. લાખો વિદ્યાર્થીઓ આ પરિણામોની રાહ જોઈ રહ્યા છે.

નવોદય વિદ્યાલય પસંદગી માટે મેરિટ લિસ્ટ:

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

નવોદય વિદ્યાલય સમિતિ (NVS) દ્વારા ધોરણ 6 અને 9 માટે JNVST 2024 ની મેરિટ લિસ્ટ તૈયાર કરવામાં આવે છે. મેરિટ લિસ્ટમાં ઉમેદવારોના નામ, રોલ નંબર, મેળવેલા માર્ક્સ અને શ્રેણીનો સમાવેશ થાય છે.

મેરિટ લિસ્ટ કેવી રીતે તપાસવી:

 • NVS ની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://navodaya.gov.in/ ની મુલાકાત લો.
 • “પરિણામ” ટેબ પર ક્લિક કરો.
 • “JNVST 2024 મેરિટ લિસ્ટ” ની લિંક પર ક્લિક કરો.
 • તમારા રાજ્ય/જિલ્લા/વિદ્યાલયનો વિકલ્પ પસંદ કરો.
 • “સબમિટ” બટન પર ક્લિક કરો.
 • મેરિટ લિસ્ટ સ્ક્રીન પર દેખાશે.

નવોદય વિદ્યાલય પરિણામ અપેક્ષિત તારીખ:

NVS 2024 ના પરિણામો માર્ચ 2024 ના અંતમાં અથવા એપ્રિલ 2024 ની શરૂઆતમાં જાહેર કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. પરિણામો NVS ની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://navodaya.gov.in/ પર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.

Result Links- click Here

પરિણામ કેવી રીતે તપાસવું:

 NVS ની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://navodaya.gov.in/ ની મુલાકાત લો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
 • “પરિણામ” ટેબ પર ક્લિક કરો.
 • “JNVST 2024 પરિણામ” ની લિંક પર ક્લિક કરો.
 • તમારો રોલ નંબર અને જન્મ તારીખ દાખલ કરો.
 • “સબમિટ” બટન પર ક્લિક કરો.
 • તમારું પરિણામ સ્ક્રીન પર દેખાશે.
 NVS ની સત્તાવાર વેબસાઇટhttps://navodaya.gov.in ની મુલાકાત લો.
 NVS ની હેલ્પલાઇન નંબર 1800-180-5363 પર કૉલ કરો.

Read More:

4 thoughts on “નવોદય વિદ્યાલય પરિણામ 2024: નવોદય વિદ્યાલયના 6 ધોરણ અને 9 નું પરિણામ અહીં તપાસો – Navodaya Result 2024”

Leave a Comment