ઓખા-દિલ્હી ટ્રેનના સમયપત્રકમાં મોટો ફેરફાર: જાણો તમારી મુસાફરીને કેવી અસર થશે? | Okha-Delhi train

Okha-Delhi train

Okha-Delhi train: પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા મુસાફરોની સુવિધા અને સુગમતાને ધ્યાનમાં રાખીને ચલાવવામાં આવતી ઓખા-દિલ્હી સરાઈ રોહિલા સ્પેશિયલ ટ્રેન (ટ્રેન નં. 09523) ના સંચાલનમાં અગત્યનો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. આ ફેરફાર અજમેરથી રેવાડી વચ્ચેના મુખ્ય સ્ટેશનો પર ટ્રેનના આગમન અને પ્રસ્થાન સમયને અસર કરે છે. સુધારેલ સમયપત્રકની રૂપરેખા | Okha-Delhi train આ સુધારા અંતર્ગત, ટ્રેન નં. … Read more